در حال بارگذاری ویدیو ...

آناتومی و فیزیولوژی قلب انسان | قلب انسان چگونه کار می کند؟ (انیمیشن سه بعدی)

۰ نظر گزارش تخلف
کانال رسانه ای هولدینگ بازرگانی بلوط
کانال رسانه ای هولدینگ بازرگانی بلوط

ساختار و عملکرد قلب انسان
قلب عضوی عضلانی به اندازه یک مشت است که درست در پشت و کمی سمت چپ استخوان سینه به نام جناغ قرار دارد. قلب انسان از طریق سیستم گردش خون، خون را در سراسر بدن پمپاژ می کند، اکسیژن و مواد مغذی را به بافت ها می رساند و دی اکسید کربن و سایر مواد زائد را حذف می کند.
• قلب از چهار حفره تشکیل شده است،
دو حفره در قسمت فوقانی قلب به نام دهلیز قرار دارد که از دهلیز راست و چپ تشکیل شده است. در حالی که دو حفره در قسمت پایینی قلب به نام بطن راست و چپ قرار دارند.
• دهلیز راست خون بدون اکسیژن را از وریدها دریافت می کند و آن را به بطن راست پمپ می کند.
• بطن راست آن خون را از دهلیز راست دریافت می کند و به ریه ها پمپاژ می کند، جایی که با اکسیژن بارگیری می شود.
• دهلیز چپ خون اکسیژن دار را از ریه ها دریافت می کند و آن را به بطن چپ پمپ می کند.
• بطن چپ خون غنی از اکسیژن را به بقیه بدن پمپاژ می کند.
هر حفره قلب توسط دریچه هایی از هم جدا می شود که فقط اجازه می دهد خون در یک جهت جریان یابد.
دریچه سه لتی بین دهلیز راست و بطن راست قرار دارد و به دلیل افزایش فشار در دهلیز راست باز می شود.
دریچه دو لختی بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد و به همین ترتیب به دلیل افزایش فشار در دهلیز چپ باز می شود.
دریچه های نیمه قمری جریان برگشت خون به قلب را متوقف می کنند. یک دریچه نیمه قمری وجود دارد که در آن آئورت از بطن چپ خارج می شود و دریچه ای دیگر که در آن شریان ریوی از بطن راست خارج می شود.
سمت راست و چپ قلب با دیواره عضلانی به نام سپتوم از هم جدا می شوند. سپتوم از مخلوط شدن خون اکسیژن دار و بدون اکسیژن جلوگیری می کند.
قلب خون را از طریق شبکه شریان ها و سیاهرگ ها به نام رگ های خونی پمپ می کند.
رگ هایی که خون را به قلب می آورند ورید نامیده می شوند، در حالی که رگ هایی که خون را از قلب به سایر نقاط بدن می برند، شریان نامیده می شوند.
وبسایت:

تجهیزات پزشکی وینکل پلاس
https://wkl.balutt.com/
کلینیک پزشکی دنتینا
https://den.balutt.com/
موسسه حقوقی دادیاران
https://dep.balutt.com/
کلینیک کودکان فرهادی
https://dsf.balutt.com/
هولدینگ بازرگانی بلوط
https://balutt.com/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آناتومی و فیزیولوژی قلب انسان | قلب انسان چگونه کار می کند؟ (انیمیشن سه بعدی)

۰ لایک
۰ نظر

ساختار و عملکرد قلب انسان
قلب عضوی عضلانی به اندازه یک مشت است که درست در پشت و کمی سمت چپ استخوان سینه به نام جناغ قرار دارد. قلب انسان از طریق سیستم گردش خون، خون را در سراسر بدن پمپاژ می کند، اکسیژن و مواد مغذی را به بافت ها می رساند و دی اکسید کربن و سایر مواد زائد را حذف می کند.
• قلب از چهار حفره تشکیل شده است،
دو حفره در قسمت فوقانی قلب به نام دهلیز قرار دارد که از دهلیز راست و چپ تشکیل شده است. در حالی که دو حفره در قسمت پایینی قلب به نام بطن راست و چپ قرار دارند.
• دهلیز راست خون بدون اکسیژن را از وریدها دریافت می کند و آن را به بطن راست پمپ می کند.
• بطن راست آن خون را از دهلیز راست دریافت می کند و به ریه ها پمپاژ می کند، جایی که با اکسیژن بارگیری می شود.
• دهلیز چپ خون اکسیژن دار را از ریه ها دریافت می کند و آن را به بطن چپ پمپ می کند.
• بطن چپ خون غنی از اکسیژن را به بقیه بدن پمپاژ می کند.
هر حفره قلب توسط دریچه هایی از هم جدا می شود که فقط اجازه می دهد خون در یک جهت جریان یابد.
دریچه سه لتی بین دهلیز راست و بطن راست قرار دارد و به دلیل افزایش فشار در دهلیز راست باز می شود.
دریچه دو لختی بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد و به همین ترتیب به دلیل افزایش فشار در دهلیز چپ باز می شود.
دریچه های نیمه قمری جریان برگشت خون به قلب را متوقف می کنند. یک دریچه نیمه قمری وجود دارد که در آن آئورت از بطن چپ خارج می شود و دریچه ای دیگر که در آن شریان ریوی از بطن راست خارج می شود.
سمت راست و چپ قلب با دیواره عضلانی به نام سپتوم از هم جدا می شوند. سپتوم از مخلوط شدن خون اکسیژن دار و بدون اکسیژن جلوگیری می کند.
قلب خون را از طریق شبکه شریان ها و سیاهرگ ها به نام رگ های خونی پمپ می کند.
رگ هایی که خون را به قلب می آورند ورید نامیده می شوند، در حالی که رگ هایی که خون را از قلب به سایر نقاط بدن می برند، شریان نامیده می شوند.
وبسایت:

تجهیزات پزشکی وینکل پلاس
https://wkl.balutt.com/
کلینیک پزشکی دنتینا
https://den.balutt.com/
موسسه حقوقی دادیاران
https://dep.balutt.com/
کلینیک کودکان فرهادی
https://dsf.balutt.com/
هولدینگ بازرگانی بلوط
https://balutt.com/

علم و فن آوری