در حال بارگذاری ویدیو ...

بررسی ژنتیکی اقوام ایران

محمد
محمد

توی این ویدئو مقاله با عنوان:
Distinct genetic variation and heterogeneity of the Iranian population
رو مورد بررسی قرار دادیم. مقاله ای با مضمون بررسی ژنتیکی اقوام ایران. 11 قوم فارس، کرد، آذری، لر، بلوچ، سیستانی، عرب، مازندرانی، گیلک، ترکمن و ساکنین جزایر خلیج فارس، در این پژوهش مورد تحقیق قرار گرفتن و نتایج آزمایش ژنتیک اونها در این مقاله چاپ شده.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بررسی ژنتیکی اقوام ایران

۱ لایک
۰ نظر

توی این ویدئو مقاله با عنوان:
Distinct genetic variation and heterogeneity of the Iranian population
رو مورد بررسی قرار دادیم. مقاله ای با مضمون بررسی ژنتیکی اقوام ایران. 11 قوم فارس، کرد، آذری، لر، بلوچ، سیستانی، عرب، مازندرانی، گیلک، ترکمن و ساکنین جزایر خلیج فارس، در این پژوهش مورد تحقیق قرار گرفتن و نتایج آزمایش ژنتیک اونها در این مقاله چاپ شده.

آموزش