در حال بارگذاری ویدیو ...

امریه وزرات نیرو 1400

مرکز مشاوره آویژه
مرکز مشاوره آویژه

امریه وزارت نیرو یکی از بهترین راه هایی است که جوانان دوران خدمت سربازی خود را در پادگان های نظامی سپری نکنند. امروزه بیشتر کسانی که به سن مشمولیت می رسند به دنبال راهی می گردند تا بتوانند از امریه خدمت سربازی استفاده کنند.

مرکز مشاوره آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال