در حال بارگذاری ویدیو ...

تقسیم سربازان بعداز دوره آموزشی

مرکز مشاوره آویژه
مرکز مشاوره آویژه

سربازی دورانی است که هر فرد ناگزیر باید آن را بگذراند. بعد از اتمام دوره آموزشی، یکی از سوالاتی که سربازان برایشان پیش می آید این است که افراد بر چه اساس و معیاری تقسیم می شوند و چگونه می توانند در شهر خودشان خدمت کنند؟

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال