Skip to main content
تیپاکس
۵۳۵ بازدید

  • Kurt

سکانس فرار بسوی آزادی در فیلم فرار مرغی(Chicken Run,2000)

پیکسینما
کانال تایید شده پیکسینما
منتشر شده در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

پیکسینما: عده‌ای مرغ که در یک مزرعه برای تخمگذاری استفاده می‌شوند. صاحب مزرعه تصمیم می‌گیرد بجای فروش تخم مرغ از دستگاهی برای تولید پای مرغ (نوعی کیک) استفاده کند. مرغها برای نجات جان خود نقشه‌ای برای فرار می‌کشند و سرانجام با طراحی یک هواپیما از آنجا می‌گریزند. www.PIXIENMA.ir