Skip to main content
۳۷۸ بازدید

  • اکسل باز | آموزش رایگان اکسل | t.me/microsoftofficeexcel

کفی طبی ( مخصوص انحرافات پاشنه)

داروخانه تهران
داروخانه تهران
منتشر شده در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۶

کفی طبی لترال وج با قوس طولی
افرادی که زانوی آنها بصورت پرانتزی میباشد
مبتلایان به درد و التهاب در قسمت داخلی زانو
و ...
کفی طبی مدیال وج با قوس طولی
افرادی که زانوی آنها بصورت ضربدری میباشد
مبتلایان به درد و التهاب در قسمت خارجی زانو
و ...