در حال بارگذاری ویدیو ...

10- BPMS چیست و چه کاربردی برای سازمان دارد؟

faragostar
faragostar

اگرشما مدیر یک شرکت بزرگ هستیدو وقت زیادی از ساعات کاری شما صرف فرآیندهای سنتی سازمانی میشود بهتراست این ویدیو را مشاهده کنید. دراین ویدیو با سامانه BPMS فراگستر بصورت گرافیکی فرآیندهای کاری را طراحی ومدلهای مختلف آنرا عملی پیاده سازی میکنید و سپس قوانین و روندهای اجرایی لازم برای هر فرِآیند را برای مدیریت هوشمند سازمان خوداجرا میکنید. https://www.faragostar.net/demorequest/رایگان با سیستم کارکنید

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

10- BPMS چیست و چه کاربردی برای سازمان دارد؟

۰ لایک
۰ نظر

اگرشما مدیر یک شرکت بزرگ هستیدو وقت زیادی از ساعات کاری شما صرف فرآیندهای سنتی سازمانی میشود بهتراست این ویدیو را مشاهده کنید. دراین ویدیو با سامانه BPMS فراگستر بصورت گرافیکی فرآیندهای کاری را طراحی ومدلهای مختلف آنرا عملی پیاده سازی میکنید و سپس قوانین و روندهای اجرایی لازم برای هر فرِآیند را برای مدیریت هوشمند سازمان خوداجرا میکنید. https://www.faragostar.net/demorequest/رایگان با سیستم کارکنید

علم و فن آوری