در حال بارگذاری ویدیو ...

بایگانی و انتقال نامه‌ها با استفاده از Drag and Drop در اتوماسیون اداری فراگستر

faragostar
faragostar

شما با این قابلیت برای بایگانی نامه‌ها و یا انتقال آن‌ها به زیر پوشه‌های کارتابل می‌توانید از Drag and Drop استفاده کنید. برای این منظور، ابتدا نامه‌‎های مورد نظرتان را انتخاب کرده و بکشید و سپس در درختواره اصلی نرم افزار، آن‌ها روی شاخه‌های بایگانی شخصی یا سازمانی و یا روی زیر پوشه‌های ذیل کارتابل رها کنید. لازم به ذکر است که انتقال نامه‌ها به زیر پوشه‌های از نوع ارجاع (مثلا ارجاع از نوع جهت اقدام) که نامه‌ها به طور خودکار و سیستمی واردشان میشوند امکان پذیر نخواهدبود.
https://www.faragostar.net/automation/version7/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بایگانی و انتقال نامه‌ها با استفاده از Drag and Drop در اتوماسیون اداری فراگستر

۰ لایک
۰ نظر

شما با این قابلیت برای بایگانی نامه‌ها و یا انتقال آن‌ها به زیر پوشه‌های کارتابل می‌توانید از Drag and Drop استفاده کنید. برای این منظور، ابتدا نامه‌‎های مورد نظرتان را انتخاب کرده و بکشید و سپس در درختواره اصلی نرم افزار، آن‌ها روی شاخه‌های بایگانی شخصی یا سازمانی و یا روی زیر پوشه‌های ذیل کارتابل رها کنید. لازم به ذکر است که انتقال نامه‌ها به زیر پوشه‌های از نوع ارجاع (مثلا ارجاع از نوع جهت اقدام) که نامه‌ها به طور خودکار و سیستمی واردشان میشوند امکان پذیر نخواهدبود.
https://www.faragostar.net/automation/version7/

آموزش