در حال بارگذاری ویدیو ...

ترتیب گیرندگان را هنگام ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر چگونه تغییر دهیم؟

faragostar
faragostar

تعیین نمایش گیرندگان در مکاتبات نکته‌ای مهم و نشانگر جایگاه اولویت آن‌ها در چارت سازمانی است. با این قابلیت اتوماسیون اداری فراگستر شما می توانید پیش از امضای نامه، ترتیب قرارگیری گیرندگان نامه را عوض نمایید تا به ترتیبی که مورد نظر شماست در نامه نمایش داده شود.
در واقع با این امکان دیگر لازم نیست از ابتدا گیرندگان را به ترتیب انتخاب کنیم بلکه می توانیم آنها را بعداً و به راحتی با درگ کردن جابجا کنیم.
اتوماسیون اداری فراگستر :
https://www.faragostar.net/automation/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ترتیب گیرندگان را هنگام ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر چگونه تغییر دهیم؟

۰ لایک
۰ نظر

تعیین نمایش گیرندگان در مکاتبات نکته‌ای مهم و نشانگر جایگاه اولویت آن‌ها در چارت سازمانی است. با این قابلیت اتوماسیون اداری فراگستر شما می توانید پیش از امضای نامه، ترتیب قرارگیری گیرندگان نامه را عوض نمایید تا به ترتیبی که مورد نظر شماست در نامه نمایش داده شود.
در واقع با این امکان دیگر لازم نیست از ابتدا گیرندگان را به ترتیب انتخاب کنیم بلکه می توانیم آنها را بعداً و به راحتی با درگ کردن جابجا کنیم.
اتوماسیون اداری فراگستر :
https://www.faragostar.net/automation/

آموزش