در حال بارگذاری ویدیو ...

ذخیره پاراف قلم نوری پرکاربرد در اتوماسیون اداری فراگستر

faragostar
faragostar

می دانیم در اتوماسیون کسب و کار فراگستر به راحتی میتوان متون پر کاربرد برای ارجاع را ذخیره کرد. حال با این قابلیت جدید، پاراف‌های قلم نوری پرتکرار هم ذخیره می شوند و میتوان مشابه متون پر کاربرد از آن ها استفاده کرد و دیگر نیازی به پاراف مجدد با قلم نوری نیست.
برای استفاده از این قابلیت، بر روی یک نامه، متن پاراف مورد نظرتان را با قلم نوری بنویسید و از طریق فرم ارجاع و با وارد نمودن یک عنوان، پاراف را ذخیره کنید. بعد از این شما می‌توانید در قسمت «انتخاب پاراف پرکاربرد»، با کلیک بر روی عنوان پاراف ذخیره شده، از آن برای ارجاع استفاده نمایید.
https://www.faragostar.net/automation/version7/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ذخیره پاراف قلم نوری پرکاربرد در اتوماسیون اداری فراگستر

۰ لایک
۰ نظر

می دانیم در اتوماسیون کسب و کار فراگستر به راحتی میتوان متون پر کاربرد برای ارجاع را ذخیره کرد. حال با این قابلیت جدید، پاراف‌های قلم نوری پرتکرار هم ذخیره می شوند و میتوان مشابه متون پر کاربرد از آن ها استفاده کرد و دیگر نیازی به پاراف مجدد با قلم نوری نیست.
برای استفاده از این قابلیت، بر روی یک نامه، متن پاراف مورد نظرتان را با قلم نوری بنویسید و از طریق فرم ارجاع و با وارد نمودن یک عنوان، پاراف را ذخیره کنید. بعد از این شما می‌توانید در قسمت «انتخاب پاراف پرکاربرد»، با کلیک بر روی عنوان پاراف ذخیره شده، از آن برای ارجاع استفاده نمایید.
https://www.faragostar.net/automation/version7/

آموزش