در حال بارگذاری ویدیو ...

کنترل نوع ارجاع بر حسب جایگاه گیرنده در چارت سازمانی اتوماسیون کسب و کار فراگستر

faragostar
faragostar

فرض کنیم سازمانی تمایل ندارد تا برای مدیر سازمان توسط افراد زیر مجموعه ارجاعی از نوع جهت اطلاع، یا جهت اقدام ارسال شود. برای این منظور، در اتوماسیون کسب و کار فراگستر می‌توانید تنظیمی انجام دهید تا در هنگام ارجاع یک نامه جایگاه گیرنده (گان) کنترل شده و براساس آن، نوع ارجاع نامه (جهت اطلاع، جهت اقدام و..) انتخاب و سپس به ایشان ارجاع زده شود.
برای فعالسازی فقط کافیست به قسمت زیرساخت اتوماسیون برویم و در فرم نوع ارجاع، با انتخاب نوع ارجاع مد نظر گزینه “کنترل استفاده از نوع ارجاع براساس جایگاه سازمانی گیرندگان” را فعال کنیم.
https://www.faragostar.net/automation/version7/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کنترل نوع ارجاع بر حسب جایگاه گیرنده در چارت سازمانی اتوماسیون کسب و کار فراگستر

۰ لایک
۰ نظر

فرض کنیم سازمانی تمایل ندارد تا برای مدیر سازمان توسط افراد زیر مجموعه ارجاعی از نوع جهت اطلاع، یا جهت اقدام ارسال شود. برای این منظور، در اتوماسیون کسب و کار فراگستر می‌توانید تنظیمی انجام دهید تا در هنگام ارجاع یک نامه جایگاه گیرنده (گان) کنترل شده و براساس آن، نوع ارجاع نامه (جهت اطلاع، جهت اقدام و..) انتخاب و سپس به ایشان ارجاع زده شود.
برای فعالسازی فقط کافیست به قسمت زیرساخت اتوماسیون برویم و در فرم نوع ارجاع، با انتخاب نوع ارجاع مد نظر گزینه “کنترل استفاده از نوع ارجاع براساس جایگاه سازمانی گیرندگان” را فعال کنیم.
https://www.faragostar.net/automation/version7/

آموزش