در حال بارگذاری ویدیو ...

زیرسیستم چند سازمانی اتوماسیون اداری فراگستر

faragostar
faragostar

در یک سازمان با ساختار چند سازمانی یا هلدینگی لازم است تا سازمان های عضو هلدینگ بر اساس نوع، ماهیت یا جایگاه تعریف شده برای آنها در درختواره کلی سازمان ها، بمنظور ارسال، دریافت و پیگیری مکاتبات باهم در ارتباط باشند.
اتوماسیون کسب و کار فراگستر با قابلیت تعریف صحیح ساختارهای چند سازمانی؛ ضمن امکان برقراری گردش درست اطلاعات بین سازمانها، از پراکندگی اطلاعات جلوگیری می‌کند و همچنین هزینه سازمان ها را برای تهیه و نگهداری سرور و سخت افزارهای مختلف در سازمان های زیر مجموعه بشدت کاهش می‌دهد.
https://www.faragostar.net/automation/holding/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

زیرسیستم چند سازمانی اتوماسیون اداری فراگستر

۱ لایک
۰ نظر

در یک سازمان با ساختار چند سازمانی یا هلدینگی لازم است تا سازمان های عضو هلدینگ بر اساس نوع، ماهیت یا جایگاه تعریف شده برای آنها در درختواره کلی سازمان ها، بمنظور ارسال، دریافت و پیگیری مکاتبات باهم در ارتباط باشند.
اتوماسیون کسب و کار فراگستر با قابلیت تعریف صحیح ساختارهای چند سازمانی؛ ضمن امکان برقراری گردش درست اطلاعات بین سازمانها، از پراکندگی اطلاعات جلوگیری می‌کند و همچنین هزینه سازمان ها را برای تهیه و نگهداری سرور و سخت افزارهای مختلف در سازمان های زیر مجموعه بشدت کاهش می‌دهد.
https://www.faragostar.net/automation/holding/

آموزش