در حال بارگذاری ویدیو ...

زیرسیستم میز خدمت الکترونیکی اتوماسیون اداری فراگستر

faragostar
faragostar

سازمان‌های دولتی و خصوصی در جهت کاهش هزینه‌ها و سرعت بخشیدن به گردش اطلاعات و امکان پاسخگویی سریعتر، نیازمند راه اندازی زیرساختی به منظور برقراری ارتباط و تعامل با مراجعین، مشتریان و ذینفعان خود می‌باشند.
در همین این راستا این امکان مهیا می‌باشد تا به جهت تکریم ارباب رجوع و افزایش بهره‌وری سازمان، از زیرسیستم میز خدمت الکترونیکی یا به عبارتی پیشخوان خدمات الکترونیکی ارباب رجوع در اتوماسیون کسب و کار فراگستر استفاده گردد.
https://www.faragostar.net/automation/esd/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

زیرسیستم میز خدمت الکترونیکی اتوماسیون اداری فراگستر

۰ لایک
۰ نظر

سازمان‌های دولتی و خصوصی در جهت کاهش هزینه‌ها و سرعت بخشیدن به گردش اطلاعات و امکان پاسخگویی سریعتر، نیازمند راه اندازی زیرساختی به منظور برقراری ارتباط و تعامل با مراجعین، مشتریان و ذینفعان خود می‌باشند.
در همین این راستا این امکان مهیا می‌باشد تا به جهت تکریم ارباب رجوع و افزایش بهره‌وری سازمان، از زیرسیستم میز خدمت الکترونیکی یا به عبارتی پیشخوان خدمات الکترونیکی ارباب رجوع در اتوماسیون کسب و کار فراگستر استفاده گردد.
https://www.faragostar.net/automation/esd/

آموزش