در حال بارگذاری ویدیو ...

مدیریت مشکلات دانشی در کارآفرینی | عدم تقارن اطلاعات | علی خادم الرضا

علی خادم الرضا
علی خادم الرضا

مدیریت مشکلات دانشی در کارآفرینی | عدم تقارن اطلاعات | علی خادم الرضا | درس اصول بنیادین کارآفرینی
این ویدئو بخشی از درس DNA کارآفرینی؛ اصول بنیادین کارآفرینی علی خادم الرضا در سایت فرادرس است.
در این ویدئو درباره یکی از مهمترین مشکلات دانشی در برابر کارآفرینی، یعنی عدم تقارن اطلاعات یا information Asymmetry صحبت می شود.

https://alikhademoreza.ir/product/dna-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مدیریت مشکلات دانشی در کارآفرینی | عدم تقارن اطلاعات | علی خادم الرضا

۰ لایک
۰ نظر

مدیریت مشکلات دانشی در کارآفرینی | عدم تقارن اطلاعات | علی خادم الرضا | درس اصول بنیادین کارآفرینی
این ویدئو بخشی از درس DNA کارآفرینی؛ اصول بنیادین کارآفرینی علی خادم الرضا در سایت فرادرس است.
در این ویدئو درباره یکی از مهمترین مشکلات دانشی در برابر کارآفرینی، یعنی عدم تقارن اطلاعات یا information Asymmetry صحبت می شود.

https://alikhademoreza.ir/product/dna-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C/

آموزش