Skip to main content
۱۰۸ بازدید

شعرخوانی فرامرز راد

استودیوی رساترین
استودیوی رساترین
منتشر شده در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

«به قصه ای که خود من برای من می گفت
صدای رادیو هر شب به جای من می گفت . . . »