Skip to main content
۹۳ بازدید

شعرخوانی محسن انشایی

استودیوی رساترین
استودیوی رساترین
منتشر شده در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

شعرخوانی محسن انشایی «نقاشیت کردم میان برکه ای خالی، گردن کشیدی بر تنم از هرچه قو، قوتر . . . »