Skip to main content
علی بابا
۴۷ بازدید

نمایی از سلولهای مغز در واقعیت مجازی

vijeh pardaz
vijeh pardaz
منتشر شده در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

-شرکت ویژه پرداز پارس مجری پروژه های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در کشور www.vijehpardaz.comگزارش تخلف