Skip to main content
۴۷ بازدید

شبیه سازی کابین هواپیما در واقعیت مجازی

vijeh pardaz
vijeh pardaz
منتشر شده در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شبیه سازی کابین هواپیما می تواند فضای مناسبی برای برگزاری دوره های آموزش عملی متقاضیان مهمانداری و دوره های باز آموزی مهماندران باشد.-شرکت ویژه پرداز پارس مجری پروژه های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در کشور www.vijehpardaz.comگزارش تخلف