Skip to main content
۵۴ بازدید

دیروز، امروز و فردای یک انقلاب بخش 20

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷

فریدون وردی نژاد استاد دانشگاه در گفت وگو با ایرنا از شرایط اجتماعی ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی