Skip to main content
زولا
۶۶ بازدید

همبودگاه؛ پلتفرم تامین مالی جمعی در حوزه نشر

راه پرداخت
کانال تایید شده راه پرداخت
منتشر شده در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

همبودگاه یک پلتفرم تامین مالی جمعی در حوزه نشر است. ٖقاسم واحدی مترجم کتاب اصول تامین مالی جمعی در این ویدیو در مورد همبودگاه توضیحاتی ارائه داده است.