Skip to main content
۲,۲۷۷ بازدید

  • ++Dare to Dream Big++

حمید کوثری - فیلم انگیزشی شاد بودن (شادی)

حمید کوثری
حمید کوثری
منتشر شده در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

بر اساس یک باور غلط ما فکر می کنیم که حتما باید اتفاق بزرگی در زندگی ما رخ بدهد تا ما احساس شادی کنیم . مثل خرید یک اتومبیل گران قیمت یا خرید یک خانه بزرگتر ، در صورتیکه ما با انجام کارهای کوچک نظیر دیدن خنده دیگران هم شاد می شویم و می خندیم . شما بعد از دیدن این ویدیو کلیپ این موضوع را تجربه و تایید می کنید.