Skip to main content
۷۸ بازدید

حمید کوثری - مطالعه کردن

حمید کوثری
حمید کوثری
منتشر شده در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۵

چگونه فقط با مطالعه یک صفحه در یک روز یک کتاب را مطالعه کنیم ...