در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش جوش احتراقی یا کدولد سیم به ریل قطار

۱۴۸ بازدید
متوکل زاده
متوکل زاده

آموزش جوش احتراقی یا کدولد سیم به ریل قطار

فروشگاه ارتا خط نماینده فروش انواع قالب های کدود و جوش احتراقی

نظرات