در حال بارگذاری ویدیو ...

بازرگان: بدترین دوران ایران، دوران احمدشاه بوده است

میراث
کانال تایید شده میراث

سلسله قاجار براساس سنت‌های حکومتی که 25 قرن بر ایران حکمفرما بود، حکومت می‌کرد. استبداد اصل اول حکومت بود و پادشاه مالک جان و مال و ناموس مردم بود. پس از مشروطه و ورود یکمرتبه به جهان مدرن و قانونمند، واضح بود که قاجاریه نمی‌تواند براساس مدل پیشین حکومت کند. کما اینکه محمدعلی شاه که می‌خواست به روش پدربزرگش حاکم باشد مورد تمسخر قرار گرفت و استبدادش "صغیر" خوانده شد.
در آغاز سلطنت احمدشاه، جهان در آستانه جنگ اول جهانی بود و ایران در وضعیتی مشابه هرج و مرج و بحران اقتصادی، در واقع خروج از عصر سنت و استبداد به طور کامل انجام شده بود، اما ورود به عصر مدرن کامل انجام نشد (و شاید تا امروز هم انجام نشده باشد)
در نهایت چیزی که واضح بود، قاجاریه باید به پایان سلام می‌کرد. در این فایل صوتی اظهارات مهندس مهدی بازرگان را می‌شنویم که معتقد بود قطار ایران از ریل قدرم خارج شده، اما هنوز در مسیر جدیدش جای نیفتاده بود.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بازرگان: بدترین دوران ایران، دوران احمدشاه بوده است

۰ لایک
۰ نظر

سلسله قاجار براساس سنت‌های حکومتی که 25 قرن بر ایران حکمفرما بود، حکومت می‌کرد. استبداد اصل اول حکومت بود و پادشاه مالک جان و مال و ناموس مردم بود. پس از مشروطه و ورود یکمرتبه به جهان مدرن و قانونمند، واضح بود که قاجاریه نمی‌تواند براساس مدل پیشین حکومت کند. کما اینکه محمدعلی شاه که می‌خواست به روش پدربزرگش حاکم باشد مورد تمسخر قرار گرفت و استبدادش "صغیر" خوانده شد.
در آغاز سلطنت احمدشاه، جهان در آستانه جنگ اول جهانی بود و ایران در وضعیتی مشابه هرج و مرج و بحران اقتصادی، در واقع خروج از عصر سنت و استبداد به طور کامل انجام شده بود، اما ورود به عصر مدرن کامل انجام نشد (و شاید تا امروز هم انجام نشده باشد)
در نهایت چیزی که واضح بود، قاجاریه باید به پایان سلام می‌کرد. در این فایل صوتی اظهارات مهندس مهدی بازرگان را می‌شنویم که معتقد بود قطار ایران از ریل قدرم خارج شده، اما هنوز در مسیر جدیدش جای نیفتاده بود.

اخبار و سیاست