در حال بارگذاری ویدیو ...

رضاشاه در ترازوی تاریخ

میراث
کانال تایید شده میراث

معروف است که خود رضاشاه به مصدق گفته بود: «مرا انگلیسی‌ها آوردند؛ ولی ندانستند با چه کسی سروکار دارند.» اما حتی اگر این جمله که از "یحیی دولت آبادی" نقل شده هم درست نباشد، دست پنهان و آشکار روس و انگلیس از اوایل دولت قاجاریه در کشور احساس می‌شد.
اما واقعیت این بود که همه دولتمردان ایران حتی با وجود باور قلبی نسبت به دخالت خارجی به دنبال "ترقی" بودند. هر چند این واژه هر بار و نزد هر کسی معنای متفاوت خود را داشت و این فقدان "دکترین توسعه" به ضرر کشور می‌شد.
رضاخان که بعدها رضاشاه شد هم از این دایره مستثنی نیست. او از سوم اسفند 1299 وارد تاریخ ایران شد و تا روز سقوطش در سوم شهریور 1320 قویترین مرد ایران شد. او تلاش کرد چهره ایران را تغییر دهد و در این امر موفق بود. هر چند این توسعه آمرانه به استهلاک دموکراسی در ایران منجر شد. درباره او نظرات فراوانی وجود دارد. بخشی از آن را در این ویدئو خواهید شنید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

رضاشاه در ترازوی تاریخ

۰ لایک
۰ نظر

معروف است که خود رضاشاه به مصدق گفته بود: «مرا انگلیسی‌ها آوردند؛ ولی ندانستند با چه کسی سروکار دارند.» اما حتی اگر این جمله که از "یحیی دولت آبادی" نقل شده هم درست نباشد، دست پنهان و آشکار روس و انگلیس از اوایل دولت قاجاریه در کشور احساس می‌شد.
اما واقعیت این بود که همه دولتمردان ایران حتی با وجود باور قلبی نسبت به دخالت خارجی به دنبال "ترقی" بودند. هر چند این واژه هر بار و نزد هر کسی معنای متفاوت خود را داشت و این فقدان "دکترین توسعه" به ضرر کشور می‌شد.
رضاخان که بعدها رضاشاه شد هم از این دایره مستثنی نیست. او از سوم اسفند 1299 وارد تاریخ ایران شد و تا روز سقوطش در سوم شهریور 1320 قویترین مرد ایران شد. او تلاش کرد چهره ایران را تغییر دهد و در این امر موفق بود. هر چند این توسعه آمرانه به استهلاک دموکراسی در ایران منجر شد. درباره او نظرات فراوانی وجود دارد. بخشی از آن را در این ویدئو خواهید شنید.

اخبار و سیاست