در حال بارگذاری ویدیو ...

سکانس نبرد هوایی در فیلم دانکرک

۳۵۵ بازدید
پیکسینما
کانال تایید شده پیکسینما

پیکسینما: در این سکانس نبرد هوایی میان هواپیماهای آلمانی و انگلیسی برای دورکردن آنها از دانکرک در انجام است که در این بین یکی از هواپیماهای انگلیسی سقوط کرده و ... www.PIXINEMA.ir

نظرات