در حال بارگذاری ویدیو ...

توزیع بسته های معیشتی در مناطق محروم

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
کانال تایید شده آستان قدس رضوی و حرم مطهر

عملیات توزیع بسته های کمک معیشتی با حضور خادمان و خادمیاران رضوی در قالب رزمایش «مواسات و همدلی» از سر گرفته شد. در مرحله دوم آستان قدس رضوی نسبت به تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی ارزاق بین نیازمندان مشمول مرحله نخست و خانوارهای تازه شناسایی شده اقدام می کند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

توزیع بسته های معیشتی در مناطق محروم

۲ لایک
۰ نظر

عملیات توزیع بسته های کمک معیشتی با حضور خادمان و خادمیاران رضوی در قالب رزمایش «مواسات و همدلی» از سر گرفته شد. در مرحله دوم آستان قدس رضوی نسبت به تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی ارزاق بین نیازمندان مشمول مرحله نخست و خانوارهای تازه شناسایی شده اقدام می کند.

اخبار و سیاست