Skip to main content
۶۵ بازدید

اولین موسسه شتابدهی استعداد پل استار

poulstar
poulstar
منتشر شده در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

ابزار کمک آموزشی اعم از ساده یا پیچیده در جهت تسهیل در امر آموزش و یادگیری بکار می‌روند.این ابزار به دلیل ادغام آموزش تئوری و عملی با یکدیگر موجب تثبیت یافته‌ها در ذهن کودک و نوجوان می‌گردد.
ربات وارز یکی دیگر از ابزارهای آموزشی برای یادگیری مهارت ارزشمند برنامه‌‌نویسیست.
01334911
www.poulstar.com