در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش ورد - بخش سوم - ویرایش متن - قسمت اول

مدرسه دیجیتال عرفان تاتس
مدرسه دیجیتال عرفان تاتس

درج متن
حذف متن
درج خطوط خالی
برگرداندن تغییرات
انتخاب متن
نشانه گذاری و یافتن مکان دلخواه
جابجا کردن یا کپی کردن متن
به اشتراک گذاری متن در میان اسناد
جابجا کردن یا کپی کردن انتخاب های مجزا
استفاده از گزینه های چسباندن

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش ورد - بخش سوم - ویرایش متن - قسمت اول

۰ لایک
۰ نظر

درج متن
حذف متن
درج خطوط خالی
برگرداندن تغییرات
انتخاب متن
نشانه گذاری و یافتن مکان دلخواه
جابجا کردن یا کپی کردن متن
به اشتراک گذاری متن در میان اسناد
جابجا کردن یا کپی کردن انتخاب های مجزا
استفاده از گزینه های چسباندن

آموزش