در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش ورد - بخش ششم - قالب بندی پاراگراف

مدرسه دیجیتال عرفان تاتس
مدرسه دیجیتال عرفان تاتس

تغییر دادن ترازبندی متن
تنظیم فاصله خطوط در یک پاراگراف
تنظیم فاصله خطوط بین پاراگراف ها
ایجاد یک لیست شماره گذاری شده یا بولت دار
نمایش نشان گذارهای قالب بندی
پنهان کردن یا نشان دادن خط کش
تورفتگی پاراگراف ها
تنظیم پرش‌ها
اضافه کردن کادر برای یک پاراگراف
بررسی ناهماهنگی‌های قالب بندی
بازبینی و تغییر دادن قالب بندی
مقایسه قالب بندی
به کار بردن قالب بندی با استفاده از سبک‌ها
تغییر دادن سبک‌ها
ذخیره کردن قالب بندی در یک سبک
اصلاح یک سبک
اضافه کردن سایه پاراگراف

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش ورد - بخش ششم - قالب بندی پاراگراف

۰ لایک
۰ نظر

تغییر دادن ترازبندی متن
تنظیم فاصله خطوط در یک پاراگراف
تنظیم فاصله خطوط بین پاراگراف ها
ایجاد یک لیست شماره گذاری شده یا بولت دار
نمایش نشان گذارهای قالب بندی
پنهان کردن یا نشان دادن خط کش
تورفتگی پاراگراف ها
تنظیم پرش‌ها
اضافه کردن کادر برای یک پاراگراف
بررسی ناهماهنگی‌های قالب بندی
بازبینی و تغییر دادن قالب بندی
مقایسه قالب بندی
به کار بردن قالب بندی با استفاده از سبک‌ها
تغییر دادن سبک‌ها
ذخیره کردن قالب بندی در یک سبک
اصلاح یک سبک
اضافه کردن سایه پاراگراف

آموزش