Skip to main content
۷۷ بازدید

چند حقیقت در مورد کشور استرالیا | دکتر فیروزی

دکتر فاضل فیروزی
دکتر فاضل فیروزی
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

چند حقیقت جالب در مورد کشوراسترالیا که احتمالا نمیدانستید:
استرالیا دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد و در سال ۲۰۱۴ در رتبه بندی شاخص درآمد فردی، در پنجمین رتبه قرار گرفت.
در استرالیا تعداد کانگوروها بیشتر از تعداد انسان‌ها است.
استرالیا به عربستان شتر صادر می‌کند!
www.drfirouziortho.com