در حال بارگذاری ویدیو ...

نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش وقایع یکبار

مدیران تحلیل گر سپاهان
مدیران تحلیل گر سپاهان

برای ثبت وقایع یکبار همانند موارد قبل بر روی آیکون دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و وقایع یکبار را انتخاب نمائید.

www.m88.ir
www.m888.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش وقایع یکبار

۰ لایک
۰ نظر

برای ثبت وقایع یکبار همانند موارد قبل بر روی آیکون دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و وقایع یکبار را انتخاب نمائید.

www.m88.ir
www.m888.ir

آموزش