Skip to main content
۶,۹۲۷ بازدید

مقاومت دختر20 ساله در برابر پلیس کالیفرنیا ( این ویدئو دارای صحنه های خشن است)

رضاکیانی موحد
رضاکیانی موحد
منتشر شده در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۸

چندی است که فضای مجازی پر شده از تصاویر دختر خانمی که به دلیل سرپیچی از دستور پلیس و درگیری فیزیکی با نیروهای مجری قانون دچار شتم و متم می شود. شاید بسیاری بگویند که این چه برخورد است؟ به قول قدیمی ها مگر دزد گرفته اند؟
ببینید دوستان این دختر خانم چه به حق و چه به ناحق اگر جلب شده باید در برابر نیروی های مجری قانون و ضابطین قضایی تمکین می کرد و مثل بچه ی آدم می رفت و سوار می شد..... در هر جای دیگر دنیا هم اگر کسی از دستور پلیس سرپیچی کند با رفتار های خشن پلیس مواجه می شود. در فیلم دختر خانم دانشجو در برابر پلیس مقاومت می کند که با برخورد خشن پلیس مواجه می شود. جالب این است که کارشناس برنامه می گوید حتی اگر که پلیس اشتباه کرده باشد این دختر حق نداشته در برابر پلیس مقاومت کند.
نتیجه ی ضعیف کردن پلیس در اجرای وظایف ذاتی خود به آنجا منجر خواهد شد که روزی خواهد آمد که در روز روشن و در خیابان زن و دختر شما را از دست تان در می آورند (در مورد خانم ها پسر و شوهرشان) و پلیس می ایستد و در برابر عمل خلاف قانون هیچ عکس العملی نشان نمی دهد.
نگذارید که احساسات چشمان عقل شما را کور کنند که با این وضعیتی که من می بینم و با نفتی که مسیح علی نژادها و امثال او بر این آتش می ریزند آن روز دور نیست.