در حال بارگذاری ویدیو ...

آیا می خواهی که صد هزاران برابر خواسته هایت مستجاب بشه؟

راز 4 فصل و پاکسازی کوانتومی
راز 4 فصل و پاکسازی کوانتومی

در این کلیپ محمد افلاکی مدرس دوره پاکسازی کوانتومی از رازی صحبت می کند که فرمایش امام صادق (ع) است که اگر زرنگ باشیم حتما از این شیوه عالی برای دیگران و نهایتا خودمان بهره ها خواهیم برد و می توانیم به یاری خداوند از قدرتهای معنوی درون مان برای جاری کردن برکت الهی در زندگی مان استفاده کنیم و این مهم از فضل و رحمت خداوند برای ما بندگان است که باید قدر بدانیم و اقدام اساسی را به یاری خداوند شروع کنیم

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آیا می خواهی که صد هزاران برابر خواسته هایت مستجاب بشه؟

0 لایک
0 کامنت

در این کلیپ محمد افلاکی مدرس دوره پاکسازی کوانتومی از رازی صحبت می کند که فرمایش امام صادق (ع) است که اگر زرنگ باشیم حتما از این شیوه عالی برای دیگران و نهایتا خودمان بهره ها خواهیم برد و می توانیم به یاری خداوند از قدرتهای معنوی درون مان برای جاری کردن برکت الهی در زندگی مان استفاده کنیم و این مهم از فضل و رحمت خداوند برای ما بندگان است که باید قدر بدانیم و اقدام اساسی را به یاری خداوند شروع کنیم