در حال بارگذاری ویدیو ...

فرصت ویژه برای تحصیل در آمریکا

Malekpour MIE
Malekpour MIE

آیا با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا، دریافت ویزای تحصیلی این کشور آسان شده است؟
موسسه MIE برای دریافت پذیرش تحصیلی در آمریکا تخفیفات فوق العاده ای دارد!

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال