Skip to main content
متین
۳,۱۰۱ بازدید

مقایسه سرعت سیستم عامل (iOS 6 (iPhone 4sدر برابر (iOS11(IPhone X

آیکلاریفاید فارسی
آیکلاریفاید فارسی
منتشر شده در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

در جدالى بین سرعت دو سیستم عامل و دو تفکر طراحى کدام یک پیروز خواهند شد؟
جالب است بدانید اختلاف این دو سیستم عامل ٥ سال است.