Skip to main content
۳,۸۰۵ بازدید

  • 00:00

روش مطالعه ی تمامی دروس کنکور 99

Alireza. Afshar
Alireza. Afshar
منتشر شده در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۸

اصلاح برنامه و روش مطالعه ی دروس
کالبد شکافی اشتباهات رایج در مطالعه
بهترین روش استفاده ی موثر از پاسخ نامه و درس نامه برای کنکور
بخصوص برای دروس مهارتی ریاضی و فیزیک و مسایل شیمی