Skip to main content
شهر فرش
۱,۶۱۱ بازدید

  • M3
  • Kurt
  • Ash
  • 9

زرافه های نادر سفید رنگ در آفریقا

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

در کنیا زوج نادر زرافه های سفید دیده شده اند