در حال بارگذاری ویدیو ...

چرا کورسک، بهترین زیردریایی اتمی روسیه منفجر شد؟

Onten Tv
Onten Tv

وحشت در ژرفای اقیانوس : https://www.youtube.com/watch?v=CDUdajDuhUs
فشار ژرفای اقیانوسها : https://www.youtube.com/watch?v=AA5pZLSfP0w&t=318s
زندگی در زیر دریاها : https://www.youtube.com/watch?v=PVoQf3wbC_E&t=1s
فاجعه زیردریایی اوشن گیت : https://www.youtube.com/watch?v=yNesoZDXBmA

Music:
https://www.youtube.com/watch?v=yiYwI48x9xs&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=ITVyGYp-H68&ab_channel=WOW16
https://www.youtube.com/watch?v=0v0HLXqq5kU&t=9s&ab_channel=WOW16
https://www.youtube.com/watch?v=0EBscyrNUNs&ab_channel=WOW16
https://www.youtube.com/watch?v=YD76yGh9_io&ab_channel=WOW16
https://www.youtube.com/watch?v=92IBA8jbP8A&ab_channel=WOW16
https://www.youtube.com/watch?v=Jm_nKEuaFDo&t=108s&ab_channel=WOW16

به شبکه علمی، آموزشی، خبری آنتن خوش آمدید
آخرین نظریات علمی جهان ، آخرین اختراعات و کشفیات ، مستند های تاریخی، زندگی نامه و.... را با زبانی ساده در شبکه آنتن ببینید
لطفا نظرات و درخواستهای خود تونو با ما در میان بگذارید تا در بهتر شدن شبکه مورد استفاده قرار بگیره❤❤❤

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

چرا کورسک، بهترین زیردریایی اتمی روسیه منفجر شد؟

۴ لایک
۱ نظر

وحشت در ژرفای اقیانوس : https://www.youtube.com/watch?v=CDUdajDuhUs
فشار ژرفای اقیانوسها : https://www.youtube.com/watch?v=AA5pZLSfP0w&t=318s
زندگی در زیر دریاها : https://www.youtube.com/watch?v=PVoQf3wbC_E&t=1s
فاجعه زیردریایی اوشن گیت : https://www.youtube.com/watch?v=yNesoZDXBmA

Music:
https://www.youtube.com/watch?v=yiYwI48x9xs&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=ITVyGYp-H68&ab_channel=WOW16
https://www.youtube.com/watch?v=0v0HLXqq5kU&t=9s&ab_channel=WOW16
https://www.youtube.com/watch?v=0EBscyrNUNs&ab_channel=WOW16
https://www.youtube.com/watch?v=YD76yGh9_io&ab_channel=WOW16
https://www.youtube.com/watch?v=92IBA8jbP8A&ab_channel=WOW16
https://www.youtube.com/watch?v=Jm_nKEuaFDo&t=108s&ab_channel=WOW16

به شبکه علمی، آموزشی، خبری آنتن خوش آمدید
آخرین نظریات علمی جهان ، آخرین اختراعات و کشفیات ، مستند های تاریخی، زندگی نامه و.... را با زبانی ساده در شبکه آنتن ببینید
لطفا نظرات و درخواستهای خود تونو با ما در میان بگذارید تا در بهتر شدن شبکه مورد استفاده قرار بگیره❤❤❤