Skip to main content
زولا
۲۶۳ بازدید

  • هستم اما کم  _love me
  • .
  • [∞A∞]
  • OOHSEH
  • WTF چرا فالو میکنی://؟؟

لبخند بزن شاید فردایی نباشد(گوش کنید*)(زیباست*)

نباشم بهتره هم برای تو هم برای خودم
نباشم بهتره هم برای تو هم برای خودم
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷