Skip to main content
بلک میرور
۳۷,۱۸۲ بازدید

  • Beyad78 (#آتش_به_اختیار)
  • ✘closed✘
  • سیدحامد۷۲ (پازل ظهور در حال تکمیل است. اندکی صبر سحر نزدیک است.) (#آتش_به_اختیار)
  • ❤zεγŋąb❤
  • .

حامد زمانی - مردان ماموریت سخت

Beyad78 (#آتش_به_اختیار)
Beyad78 (#آتش_به_اختیار)
منتشر شده در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۵

تا پای جان دلداده ی فرمان مولاییم
طوفان اگر باشد چه غم ما مرد دریاییم