Skip to main content
تک بلیط
۵۱ بازدید

سئو عکس

هاب دیجیتال
هاب دیجیتال
منتشر شده در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۷

برای تکمیل سئو وبسایت نباید نقش تصاویر و عکس ها را فراموش کنید.
با روشی که در ویدیو نمایش داده شده در نام و ALT TEXT عکس و سایر مشخصات بدرستی اطلاعات ثبت کنید.