Skip to main content
۱,۱۹۹ بازدید

  • هرروززیباست
  • Kurt
  • music in your life
  • -saraw
  • Saeed.N

چگونه برنامه ریزی کنیم؟

مرکز مشاوره اکسیر
کانال تایید شده مرکز مشاوره اکسیر
منتشر شده در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۶

دکتر لیلی عباسی از مجموعه صحبت های خود در رابطه با نوجوانی، در رابطه با برنامه ریزی درست در نوجوانی توضیح داده اند.

مرکز مشاوره اکسیر

www.psychoexir.com