Skip to main content
۷۲ بازدید

  • معلومات زمین شناسی | INFO GEOLOGY

آموزش حسابداری مالیاتی-موعد ارسال اظهارنامه مالیاتی،لیست بیمه مالیات حقوق و معاملات فصلی

حسابداران برتر
حسابداران برتر
منتشر شده در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۷

آموزش حسابداری مالیاتی-موعد ارسال اظهارنامه مالیاتی،لیست بیمه مالیات حقوق و معاملات فصلی
مهلت و ارسال لیستهای بیمه و مالیات حقوق و همچنین اظهارنامه مالیاتی و معاملات فصلی در این کلیپ توضیح داده شده است.مهلت و ارسال لیستهای بیمه و مالیات حقوق و همچنین اظهارنامه مالیاتی و معاملات فصلی در این کلیپ توضیح داده شده است.