Skip to main content
۲۲۱ بازدید

نصب براکت های ارتودنسی | دندانپزشکی سیمادنت

کلینیک دندانپزشکی سیمادنت
کلینیک دندانپزشکی سیمادنت
منتشر شده در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

نصب براکت های ارتودنسی بر روی دندان یکی از مراحل ابتدایی شروع درمان ارتودنسی می‌باشد که معمولا برای بیمارحسی جدید همراه با کمی احساس فشاربه دندان‌ها بهمراه دارد.
www.simadent.com