Skip to main content
تک بلیط
۳۶۶ بازدید

رشد استخوان

دکتر نادر مطلبی زاده
دکتر نادر مطلبی زاده
منتشر شده در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

در این فیلم توضیحاتی راجع به نحوه رشد استخوان و نحوه پوکی استخوان و روشهای پیشگیری از پوکی استخوان توسط دکتر نادر مطلبی زاده ارائه شده است