در حال بارگذاری ویدیو ...

نمونه های افزایش قد غیر ایرانی

دکتر نادر مطلبی زاده
دکتر نادر مطلبی زاده

توضیحاتی در رابطه با قد مناسب هر فرد و نمونه های افزایش قد که توسط دکتر نادر مطلبی زاده جراحی افزایش قد شده اند

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال