Skip to main content
کاله
۱,۵۶۴ بازدید

  • Amir

جهان های چند بعدی (بیش از سه بُعد)

SelFLeSS
SelFLeSS
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

این ویدئو یک نشانگر زیبا برای مفهوم اینکه بُعدهای زیادی وجود دارند که ما نمی توانیم آنها را ببینیم