در حال بارگذاری ویدیو ...

فرکانس چیست؟

شرکت ایده آل گستر
کانال تایید شده شرکت ایده آل گستر

مفهوم فرکانس https://blog.idehal.org/?p=1178
بلاگ ایده آل گسترhttps://blog.idehal.org
تعریف عمومی یا جنرال فرکانس عبارت است از تعداد چرخه در ثانیه (Cycles Per Second) به عبارت دیگر تعریف عمومی فرکانس تعداد تکرار یک کار تکراری در واحد زمان است (که معمولاً واحد زمان را ثانیه می‌گیرند).

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فرکانس چیست؟

۰ لایک
۰ نظر

مفهوم فرکانس https://blog.idehal.org/?p=1178
بلاگ ایده آل گسترhttps://blog.idehal.org
تعریف عمومی یا جنرال فرکانس عبارت است از تعداد چرخه در ثانیه (Cycles Per Second) به عبارت دیگر تعریف عمومی فرکانس تعداد تکرار یک کار تکراری در واحد زمان است (که معمولاً واحد زمان را ثانیه می‌گیرند).

آموزش