در حال بارگذاری ویدیو ...

تاثیرات امواج موبایل بر روی اکسیژن در خون و تاثیر در روند حرکتی گلبولهای قرمز

۱۳۱ بازدید
شرکت آموت دانش آسیا
شرکت آموت دانش آسیا

تاثیرات امواج موبایل بر روی اکسیژن در خون و تاثیر در روند حرکتی گلبولهای قرمز.
ساتر استون محافظ در مقابل تشعشعات امواج الکترومغناطیسی اختراعی از شرکت آموت دانش آسیا است www.sciamoot.com که عوارض امواج الکترومغناطیس ،موبایل و امواج رادیویی را از بدن انسان، موجودات زنده و آب برطرف می کند.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال